Företag information

FÖRETAGSFAKTA

 • Uthyrning av maskiner
 • Transport av jord och styckegods
 • Dispense transport
 • Förädling och marknadsföring av jord
 • Kommunaltekniska anläggningar
 • Grundläggnings-, gårds- och grönområdearbeten
 • Underhållsarbeten

KUNDER OCH SAMARBETSPARTNER

 • Offentlig administration
 • Företag inom jord- och husbyggnad
 • Småbyggare
 • Disponentbyråer
 • Transportföretag
 • Industri inom Jyväskylä hushållsområde

Företaget är medlem i INFRA ryoch Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry..

KVALITETS- OCH MILJÖVERKSAMHET

Rikamat Oy har ett kvalitetssystem. Meningen är att försäkra nöjda kunder och kontinuerlig utveckling av verksamhet. Det är en effektiv, lönande och flexibel verksamhet som målet.

Ledningen besvarar av underhåll och utveckling av kvalitetssystemet. Personalen har sitt ansvar om att följa och utveckla systemet och arbetsinsatser.

Företagsledningen besvarar också att utrustningen är modern och motsvarar kundernas behov.

Verksamheten utvecklas kontinuerligt och meningen är att skapa och underhålla trygga arbetsförhållanden och metoder.