Kunnallistekniikka


Rikamat Oy:n viimeaikaisia työkohteita:

Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistus.

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki Altek Aluetekniikka
Työn sisältö: Kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät maarakennustyöt, maan siirrot ja poisajot

Tilaaja: Suomen Maastorakentajat Oy
Talvilahdentien maarakennustyöt putkistoasennuksineen

Kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvä massanvaihtourakka; maan leikkaus, kuormaus ja poisajo, massanvaihdon täyttö louheella, ylipenkereen teko louheesta, louheen hankinta ja kuljetus

Vesihuoltokanaalien kaivu- ja täyttötyöt, katujen maaleikkaukset, maan siirrot ja poisajot, kiviainesten kuljetus, katujen täyttö- ja tiivistystyöt, asfalttipohjat

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki / Altek
Työn sisältö: Kaivutyöt ja maa-ainesten kuljetukset.

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki / Altek
Työn sisältö: Kunnallistekniikan rakentaminen