Yritys

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy aloitti Jyväskylässä vuonna 1953 paikallisten sora-autoilijoiden kuormauspalveluyrityksenä. Nykyään toimialojamme ovat lisäksi mm. maarakennuksen konepalvelut, kuljetuspalvelut, maarakennusurakointi, kunnallistekniset työt, purkutyöt ja kunnossapitotyöt. Laaja asiakaskuntamme koostuu yksityisistä, yrityksistä sekä julkisesta sektorista.

YRITYKSEN TOIMIALAT

 • Maarakennuksen konepalvelut
 • Maa-aines- ja kappaletavarakuljetus
 • Maarakennusurakointi
 • Maa- ja kiviainesten jalostus sekä ruokamullan valmistus
 • Kunnallistekniset työt
 • Perustus-, piha- ja vihertyöt
 • Purkutyöt
 • Erikoiskuljetus
 • Kunnossapitotyöt

ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Julkishallinto
 • Maa- ja talonrakennusyritykset
 • Pienrakentajat
 • Isännöitsijätoimistot
 • Kuljetusyritykset
 • Jyväskylän talousalueen teollisuus

Olemme jäsenenä INFRA ry:ssä sekä SKAL ry:ssä.

LAATU- JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

Laatujärjestelmämme tarkoituksena on varmistaa asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Tavoitteenamme on tehokas, laadukas ja joustava toiminta.

Yrityksen johto vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Henkilöstön vastuulla on noudattaa ja kehittää laatujärjestelmää ja vastata työsuorituksista. Johto vastaa myös edellytyksistä pitää kalusto ajanmukaisena vastaamaan asiakaskuntamme tarpeita.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena luoda ja ylläpitää turvallisia työoloja ja -menetelmiä.

Toiminnassa otetaan huomioon ympäristöystävälliset ja maisemalliset arvot.

Yritykselle on myönnetty Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyys.

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat OY:n laatukäsikirja 2020